Alena Orlová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně, obor učitelství pro mateřské školy. Poté jsem učila v mateřských školách, v jeslích a o prázdninách jsem se věnovala dětem na táborech jako praktikant a vedoucí. V této době jsem si rozšířila vzdělání jednoletým distančním studiem  - obor personalistika a kurzy anglického jazyka.

V roce 2003 jsem poznala  Montessori  pedagogiku, která mě uchvátila svojí logikou a posloupností jednotlivých činností. Od té doby pracuji v Montessori mateřských školách. V roce 2006 jsem v Praze absolvovala český národní Montessori kurz pro děti předškolního věku. Vzdělání jsem si doplnila i o kurz Respektovat a být respektován. 

Při Montessori mateřské škole jsem založila dětské centrum pro maminky a děti od 1,5 – 3 let, které jsem vedla 10 let. Byla jsem spoluzakladatelkou občanského sdružení Soběšice dětem. Pod tímto sdružením jsem vedla komponovaná dopoledne pro maminky a jejich děti. Pro děti mladšího školného věku jsem vedla sportovní kroužek cvičení na nářadí v Sokole v Soběšicích. 
Své vzdělání jsem si během své pedagogické praxe rozšířila o: práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněním, Kurz první pomoci ZDrSEM, Inspirace hravou tělesnou výchovou I-III., Od hlavy až k patě v pohybu, Muzikoterapie a pohybová terapie, Výtvarné techniky – textil, hedvábí, Keramika. Absolvovala jsem též kurzy dramatické výchovy v Brně i v Montessori centru v Praze.

Mám dvě dospělé děti. Mezi moje záliby patří sport a rukodělné práce.