Alena Orlová

V Montessori Semínko pracuje od jeho vzniku jako česky hovořící pedagog. Vystudovala střední pedagogickou školu v Brně obor učitelství pro mateřské školy. Poté učila v mateřských školách, v jeslích a o prázdninách se věnovala dětem na táborech jako praktikant a vedoucí. V této době si rozšířila vzdělání jednoletým distančním studiem  - obor personalistika a kurzy anglického jazyka.

V roce 2003 poznala  Montessori  pedagogiku, která ji uchvátila svojí logikou a posloupností jednotlivých činností. Od té doby pracuji v Montessori mateřských školách. V roce 2006 v Praze absolvovala český národní Montessori kurz pro děti předškolního věku. Vzdělání si doplnila i o kurz Respektovat a být respektován. 

Při Montessori mateřské škole založila dětské centrum pro maminky a děti od 1,5 – 3 let, které vedla 10 let. Byla spoluzakladatelkou občanského sdružení Soběšice dětem. Pod tímto sdružením vedla komponovaná dopoledne pro maminky a jejich děti. Pro děti mladšího školného věku vedla sportovní kroužek cvičení na nářadí v Sokole v Soběšicích. 

Své vzdělání si během své pedagogické praxe rozšířila o práce s žáky s ADHD a dalšími neurologickými onemocněním, Kurz první pomoci ZDrSEM, Inspirace hravou tělesnou výchovou I-III., Od hlavy až k patě v pohybu, Muzikoterapie a pohybová terapie, Výtvarné techniky – textil, hedvábí, Keramika. Absolvovala též kurzy dramatické výchovy v Brně i v Montessori centru v Praze.

Má dvě dospělé děti. Mezi její záliby patří sport a rukodělné práce.