Bc. Irena Olbortová

Vystudovala jsem obor Pedagogika na Filosofické fakultě MU a poté jsem absolvovala národní Montessori kurz pro práci s dětmi předškolního věku.  Nyní dokončuji studium Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem také akreditovaný kurz pro práci s dětmi se syndromem ADHD,  přičemž práce s těmito dětmi mi  otevřela dveře do Montessori předškolního prostředí. 

 Montessori pedagogice se věnuji od roku 2009 - nejprve teoreticky v rámci studia na VŠ, kde mě filozofie Marie Montessori velice oslovila, ostatně i jako samotná její osobnost. Od chvíle, kdy jsem se pak přišla podívat do Montessori mateřské školy a viděla příjemnou a klidnou atmosféru tohoto prostředí, věděla jsem, že přesně takhle chci s dětmi pracovat.

Od roku 2012 jsem pracovala v Montessori mateřské škole jako učitelka, později také jako lektorka Mateřského centra pro maminky s dětmi od 1,5 roku a zároveň jako zástupkyně ředitele téže Montessori mateřské školy. Do té doby jsem pracovala jako asistentka pedagoga pro chlapce s ADHD, pečovala jsem o děti v rodinách. Od roku 2005 dosud se spolupodílím na organizaci a realizaci letního dětského tábora pro děti od 6 do 15 let.

Od malička se věnuji především výtvarné tvorbě, keramice. Miluji přírodu, z toho důvodu se snažím i dětem zprostředkovat nejrůznější výlety, delší pobyty v přírodě, tábory, apod. Práce s dětmi je pro mě radostí a také celoživotním učením smiley .