Bc. Mária Maťková

Mária pochází z křesťanské rodiny ze Slovenska. Její cesta k dětem a k předškolnímu vzdělávání vedla nejprve přes osobní zkušenost s dítětem s Downovým syndromem, která jí přivedla k poznání, jak důležité je žít tady a teď a mít každý den důvod k úsměvu. Touha pomáhat lidem a zájem o práci s dětmi s handicapem ji přivedl ke studiu speciální pedagogiky. Montessori pedagogika ji zprvu zaujala díky práci Marii Montessori i s dětmi, které byly ve své době označovány jako mentálně handicapované. Postupně zjišťovala, že Montessori pedagogika je jí blízká individuálním přístupem a také svou celistvostí, strukturou a řádem, který v sobě obsahuje. 

Maria vystudovala speciální pedagogiku na PdF MU obory psychopedie a etopedie a nyní pokračuje v magisterském studiu. Zpočátku pracovala jako asistentka pedagoga a postupně, díky tomu, že plynně hovoří anglicky, začala anglický jazyk využívat při své práci právě v mateřských školách na Slovensku i Čechách. Své pedagogické vzdělání si dále rozšiřuje o různé metody učení s dětmi, např. Feuersteinovo instrumentální obohacování. Ráda plave, zpívá a je členkou dobrovolného hasičského sboru. Jejím osobním motem nejen pro práci s dětmi je "Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali k tobě."