Silvie Horáčková

Silvie původně pracovala v technickém oboru a k práci s dětmi se později inspirovala díky svým vlastním dětem, které se jí staly velkou motivací při dalším studiu. Svou první zkušenost s Montessori pedagogikou získala v montessori mateřské škole, kde působila čtyři roky. V Praze vystudovala Montessori kurz pro děti od 3 do 6 let. Zároveň si doplnila kvalifikaci na střední pedagogické škole. Její další cesty vedly k práci ve státní i Waldorfské mateřské škole, které ji také obohatily v její pedagogické práci. Díky svému zájmu o řemesla se dále formou kurzů rozvíjela v práci se dřevem a textilem, abslovovala také kurzy Školka blízká přírodě a zážitková první pomoc.  

Podporuje práci s přírodními materiály, které nás spojují s naší lidskou historií, vnímá je jako symbol bezpečí a klidu nejen pro děti. V práci s nimi ji inspirují  hlavně děti samotné - jejich úžas z nových objevů, které Montessori pomůcky nabízejí, radost ze společné práce a hry, způsob řešení konfliktů. Podporuje a podněcuje v dětech lidství, soucit s druhým, toleranci a trénink vůle. 

Mezi její koníčky patří chůze do přírody, její poznávání a tanec. Radost, kterou jí tyto činnosti dělají ráda sdílí s dětmi.