V kolektivu působí lektorky a a lektoři s AMI, AMS a Českým montessori kurzem a také dalšími doplňkovými kurzy, mj. kurzem první pomoci zaměřeným na děti. V obou týmech pečují o děti dospělí s kvalifikací dle platných zákonů. V předškolní třídě působí dvě pedagožky s několikaletou zkušeností z anglicky mluvících zemí.

PROČ NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • Laskavý přijímající přístup dospělých
  • Dodržujeme pracovní periodu dětí
  • Zdravé stravování s minimem cukrů - nahlédněte na náš jídelníček
  • Klidné, lesy obklopené, malebné prostředí
  • Vycházíme z mezinárodních montessori standardů AMI a AMS
  • Vzdělávání od prvního dne
  • Zahrada s přírodními prvky
  • Rodinná atmosféra
  • Celodenní komunikace v anglickém jazyce