JSME …

… česko-anglická montessori mateřská škola s rodinnou atmosférou v klidné lesy obklopené části Brna.

VZDĚLÁVÁME DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Pomáháme dětem pečovat o sebe sama, o prostředí a své okolí. Nabízíme pomůcky rozvíjející matematickou představivost. Prostřednictvím komunikace v českém i anglickém jazyce podporujeme pokroky v obou jazycích a bohatší slovní zásobu. Společně upevňujeme pocit sounáležitosti a kamarádství. Podněcujeme v budování respektu k sobě samému, ale také k respektu k ostatním. 

DVOJJAZYČNÉ  PROSTŘEDÍ

Vzděláváme děti dle filozofie Marie Montessori v česko-anglickém připraveném prostředí, kde přirozeně komunikujeme s dětmi v českém i anglickém jazyce v průběhu celého dne. 

RODINNÁ ATMOSFÉRA A PROSTŘEDÍ …

Věříme, že přízemí rodinné vily s velkou zahradou se pro vaše děti stane dalším bezpečným místem pro zkoumání a objevování. Láskyplný přístup všech, kdo s dětmi pracují navazuje na respektující rodinnou komunikaci. 

SPOLEČNĚ S RODIČI

Zapojení rodičů je pro nás velmi důležité a vítané. Zveme rodiče na společná setkání, podporujeme jejich iniciativu a nápady, nabízíme možnost pozorování v předškolní třídě, individuální konzultace. Podporujeme a podněcujeme vzájemnou komunikaci.

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K VÝŽIVĚ …

Jídelníček je sestavený tak, aby byl cekově vyvážený a nebyly v něm obsaženy nezdravé potraviny a potraviny s obsahem umělých cukrů. U dětí podporujeme zdravý vztah k jídlu. Náš jídelníček je k nahlédnutí ZDE.

PODPORUJEME SPONTÁNNÍ POHYB NA ZAHRADĚ, LOUCE I V LESE

Společně s dětmi zkoumáme a pozorujeme přírodu, která Semínko obklopuje. Na zahradě stejně jako v lese a na louce vytváříme podmínky pro samostatný pohyb, společné hry a jiné aktivity.

CITLIVĚ PŘISTUPUJEME K SOUKROMÍ NAŠICH DĚTÍ

Fotografie dětí sdílíme s rodinami dětí ze Semínka v části webu s omezeným přístupem – Pro rodiče.

POUŽÍVÁME I EKOLOGICKÉ VÝROBKY

Přípravky citlivé k přírodě i k pokožce dětí jsou jedním z prvků, kterým podporujeme ekologický přístup k sobě samým, k přírodě a světu.

Náš tým

V kolektivu působí lektorky a a lektoři s AMI, AMS a Českým montessori kurzem a také dalšími doplňkovými kurzy, mj. kurzem první pomoci zaměřeným na děti. V obou týmech pečují o děti dospělí s kvalifikací dle platných zákonů. V předškolní třídě působí dvě pedagožky s několikaletou zkušeností z anglicky mluvících zemí.

PROČ NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • Laskavý přijímající přístup dospělých
  • Dodržujeme pracovní periodu dětí
  • Zdravé stravování s minimem cukrů - nahlédněte na náš jídelníček
  • Klidné, lesy obklopené, malebné prostředí
  • Vycházíme z mezinárodních montessori standardů AMI a AMS
  • Vzdělávání od prvního dne
  • Zahrada s přírodními prvky
  • Rodinná atmosféra
  • Celodenní komunikace v anglickém jazyce

Fotogalerie