Petra Rus - medailonek

Usměvavé tváře a radost dětí jsou pro mne nejlepší životní inspirací. Po studiích se mi naskytla možnost pracovně odcestovat do USA, kde jsem 11 let působila, jako chůva dětí v několika rodinách. Podílela jsem se spolu s rodiči na jejich výchově i domácím vzdělávání. V průběhu těchto let jsem absolvovala kurz Child Care Specialist, kde jsem si své znalosti rozšířila mimo jiné i o péči a vzdělávání dětí v mateřské škole.

S Montessori výukou jsem se seznámila již na počátku svého pobytu v USA, ale výrazně jsem se jí začala věnovat, až po narození mé starší dcery. Před jejím nástupem do Montessori školky jsem byla uchvácena klidným a vlídným prostředím třídy a vším, co dítěti nabízí. Ve svém volném časem jsem začala studovat kurz Montessori pedagogiky pro děti od 3-6 let. Po nástupu mé mladší dcery do školky, se mi nabídla pracovní pozice asistentky pedagoga v Keystone Montessori School v River Forest, Illinois. Při práci s dětmi v Montessori třídě jsem cítila silné vnitřní naplnění a touhu být nedílnou součástí na cestě rozvíjející a budující jejich vnitřní osobnost. Měla jsem možnost být průvodcem dětí na cestě jejich přirozeného vývoje charakteru a sebevědomí.

Když jsem se po 20 letech vrátila z USA zpátky do České Republiky, pevně jsem věřila, že se mi naskytne příležitost stát se opět součástí skvělého týmu průvodců, kde společné podporujeme děti v objevování jejich vnitřního potenciálu. Již při mé první návštěvě Montessori školky Semínko jsem pocítila láskyplnou atmosféru. Upoutala mne vzájemná podpora a přátelská komunikace mezi všemi pedagogy.

Doplnila jsem si kvalifikaci asistenta pedagoga a na podzim mě čeká dokončení kurzu Montessori pedagogiky pro ZŠ v Brně. Ve své volném čase se věnuji hlavně rodině. Společně trávíme čas sportem, procházkami v přírodě a vším co nám přináší radost do života.

„Naší úlohou není učit děti čelit krutému a nemilosrdnému světu. Naší úlohou je vychovat děti, které vytvoří svět méně krutý a více laskavý.“ L. R. Knost