Předškolní třída

V kolektivu přibližně 20ti dětí ve věku od 3 let vzděláváme děti v rodinné atmosféře dle principů Montessori pedagogiky. S dětmi přirozeně komunikujeme v českém i anglickém jazyce.

Více

Předškolní třída

VYTVÁŘÍME PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ PRO HARMONICKÝ VÝVOJ

 

 

 • anglicky i česky přirozeně komunikujeme v průhěhu dne
 • děti vzděláváme v pečlivě připraveném montessori prostředí 
 • děti mají k dispozici kvalitní montessori pomůcky a materiály
 • tříhodinová pracovní perioda dětem umožnuje se soustředěně ponořit do práce dle jejich výběru
 • děti mají možnost nerušené práce dle vlastního tempa 
   
 • využíváme krásy okolní přírody a podnikáme výpravy do lesa
 • pohyb a pobyt venku je pro nás důležitý 
 • naše montessori učitele si pečlivě vybíráme, klademe důraz na kvalitní vzdělání, respekt a laskavost.
 • k dětem přistupujeme jako k jedinečným bytostem
 • společně strávený čas s dětmi si užíváme naplno 

 

KDY MÁME OTEVŘENO

Otevřeno je ve všední dny od 7:30 do 16 hod. 

Pro informace o našem denním režimu klikněte ZDE.

 

PRO DĚTI NAVÍC

 

 

V rámci denního programu:
 • péče o rostliny a zahradu
 • péče o zvířata
 • Individuální logopedická péče
 • Rozšiřující aktivity - např. výlety, muzikoterapie, divadla, koncerty vážné hudby, ...
 • přespání ve školce 
 

Kroužky mimo denní program:

 • Spolupráce s Lemurem - kurzy lyžování a bruslení
 • Sportík - odpolední kroužek

PRO RODIČE 

 

 

 • možnost se přijít podívat na dění ve třídě a stát se na chvíli součástí třídy 
 • seznamovací setkání před nástupem do Semínka 
 • setkávání s rodiči a semináře pro rodiče
 • individuální pohovory s třídními učiteli o pokrocích dětí 
 
 • společná setkávání a tvoření rodičů a dětí, závěrečná zahradní slavnost
 • adaptace dle individuálních potřeb dětí 
 • pravidelné informování rodičů o dění v mateřské škole 

CENÍK pro školní rok 2018/2019

 

 

Školné                                         7.070 Kč/ měsíc

Příspěvek na školní jídelnu-výdejnu    425Kč/měsíc

Stravné 67Kč/den   (oběd 33Kč, svačina 17Kč) * 

Školné zahrnuje:

 • výchovně vzdělávácí program dle pedagogiky Marie Montessori, kterou zajišťují kvalifikovaní  pedagogové
 • docházku celotýdenní a celodenní (pondělí - pátek)
 • výtvarné potřeby
 • obnovu pomůcek a materiálů
 • hygienické potřeby  
 

 

Docházka a provoz

Docházka je pouze celodenní a celotýdenní v pracovní dny v časech od 7:30 do 16 hod.. 

Mateřská škola je v provozu jedenáct měsíců, po které se hradí školné. Školní rok 2018/ 2019 začíná 3.9. 2018 a končí 26.7. 2019.

Mateřská škola bude z provozních důvodů uzvařena 7 dní ve školním roce. Toto přerušení provozu je již zohledněno ve výši školného a školné se z tohoto důvodu nekrátí. Školné se zároveň nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. 

  *Stravné se může mírně lišit dle jeho aktuální výše od dodavatele.

Tým předškolní třídy