Předškolní třída

V kolektivu přibližně 20ti dětí ve věku od 3 let vzděláváme děti v rodinné atmosféře dle principů Montessori pedagogiky. S dětmi přirozeně komunikujeme v českém i anglickém jazyce.

Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání - Šablony III

EU

Projekt MAP II

EU

 

VYTVÁŘÍME PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ PRO HARMONICKÝ VÝVOJ

 

 

 • anglicky i česky přirozeně komunikujeme v průhěhu dne
 • děti vzděláváme v pečlivě připraveném montessori prostředí 
 • děti mají k dispozici kvalitní montessori pomůcky a materiály
 • tříhodinová pracovní perioda dětem umožnuje se soustředěně ponořit do práce dle jejich výběru
 • děti mají možnost nerušené práce dle vlastního tempa 
   
 • využíváme krásy okolní přírody a podnikáme výpravy do lesa
 • pohyb a pobyt venku je pro nás důležitý 
 • naše montessori učitele si pečlivě vybíráme, klademe důraz na kvalitní vzdělání, respekt a laskavost.
 • k dětem přistupujeme jako k jedinečným bytostem
 • společně strávený čas s dětmi si užíváme naplno 

 

 

PRO DĚTI NAVÍC

 

 

V rámci denního programu:
 • péče o rostliny a zahradu
 • péče o zvířata
 • logopedická depistáž
 • Rozšiřující aktivity - např. výlety, muzikoterapie, divadla, koncerty vážné hudby, ...
 

Kroužky mimo denní program:

 • Spolupráce s Lemurem - kurzy lyžování a bruslení
 • Sportík - odpolední kroužek

PRO RODIČE 

 

 

 • možnost se přijít podívat na dění ve třídě a stát se na chvíli součástí třídy 
 • seznamovací setkání před nástupem do Semínka 
 • setkávání s rodiči a semináře pro rodiče
 • individuální pohovory s třídními učiteli o pokrocích dětí 
 
 • společná setkávání a tvoření rodičů a dětí, závěrečná zahradní slavnost
 • adaptace dle individuálních potřeb dětí 
 • pravidelné informování rodičů o dění v mateřské škole 

CENÍK pro školní rok 2022/2023

 

 

Školné pro děti od 3 let                  8.270 Kč/ měsíc

Příspěvek na školní jídelnu-výdejnu    715 Kč/ měsíc

Stravné 71 Kč/den   (oběd 41Kč, svačina 15Kč) * 

Školné zahrnuje:

 • výchovně vzdělávácí program dle pedagogiky Marie Montessori, kterou zajišťují kvalifikovaní  pedagogové
 • docházku celotýdenní a celodenní (pondělí - pátek)
 • výtvarné potřeby
 • obnovu pomůcek a materiálů
 • hygienické potřeby  
 

Docházka a provoz

 • Docházka je pouze celodenní a celotýdenní v pracovní dny v časech od 7:30 do 16:30 hod.
 • Mateřská škola je v provozu jedenáct měsíců, po které se hradí školné. Školní rok 2022/ 2023 začíná 1.9. 2022 a končí 28.7. 2023.
 • Mateřská škola bude z provozních důvodů uzvařena 7 dní ve školním roce. Toto přerušení provozu je již zohledněno ve výši školného a školné se z tohoto důvodu nekrátí. Školné se zároveň nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. 

  *Stravné se může mírně lišit dle jeho aktuální výše od dodavatele.

Ukončené projekty

 

EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II

EU

Tým předškolní třídy