PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o. přijímá děti k předškolnímu vzdělávání v květnu. V případě volné kapacity, je možné přijmout děti i v průběhu školního roku. Vlastnímu přijímacímu řízení vždy předchází nabídka individuálního setkání spojeného s náhledem. Pokud o něj máte zájem, neváhejte nás kontaktovat mailem (info@montessori-seminko.cz). 

 

SETKÁNÍ S RODIČI SPOJENÉ S NÁHLEDEM

Srdečně zveme vás rodiče, zájemce o docházku dětí do Montessori mateřské školy Semínko Brno na individuální setkání, které je spojené s náhledem  do třídy a prohlídkou prostředí připraveného pro děti. V průběhu schůzky se dozvíte základní informace o naší mateřské škole, o průběhu vzdělávání a programu, který je pro děti připravený. Zároveň máte možnost získat odpovědi na své otázky týkající se mateřské školy a její filozofie. Schůzka trvá cca 2 hodiny zpravidla od 8 hodin ráno a rádi přivítáme nejen Vaše dítě, ale i oba rodiče.

Náhled do třídy umožní Vám i Vašim dětem stát se na chvíli součástí naší předškolní třídy a prožít si její atmosféru. Díky tomuto postupu se zároveň i my seznamujeme s rodiči i dítětem ještě před zahájením docházky do mateřské školy, což pomůže dítěti se naladit a společně se lépe připravit na novou zkušenost, celkově se tak usnadňuje i následná adaptace dítěte v prvním měsíci pobytu v mateřské škole. 

Schůzka může proběhnout po domluvě kdykoliv před zahájením přijímacího řízení - obvykle v březnu a dubnu, nejpozději však v období vydávání přihlášek. Velice doporučujeme všem rodičům, aby možnost setkání využili. Po domluvě s ředitelkou mateřské školy lze nabídku setkání odmítnout. 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Montessori mateřská škola Semínko je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, podléhá tak nutnosti přijímat děti v řádném přijímacím řízení. Informace k přijímacímu řízení budou vyvěšené v únoru na příslušný školní rok.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/ 2023

Vzhledem ke stávajícím podmínkám a nouzovému stavu z důvodu prevence šíření koronavirové infekce, nemůžeme v současné chvíli posyktnout v rámci přijímacího řízení návštěvu rodičů a dítěte ve třídě. Stejně tak musíme přistoupit k jinému způsobu přijímacího řízení než je obvyklé za běžného stavu. Za současné situace však alespoň nabízíme individuální setkání s rodiči v březnu po provozní době školky (tedy po 17 hod.) za dodržení všech hygienických podmínek. V případě zájmu o individuální setkání prosím pište mail na info@montessori-seminko.cz
 
Postup pro podání žádosti k přijímacímu řízení: 
 
1) vytiskněte si Žádost o přijetí nebo si ji můžete osobně vyzvednout
  • ke stažení níže na stránce
  • osobní vyzvednutí u příležitosti náhledu v MŠ  
 
2) potvrzení od lékaře není nutné, stačí pouze čestné prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu. Formulář čestného prohlášení je součástí žádosti o přijetí, kterou naleznete v příloze. Očkovacího průkaz musí být okopírován nebo naskenován tak, aby bylo patrné, která očkování dítě prodělalo.V případě, že Vaše dítě nebylo z nějakého důvodu očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 
3) scan kompletně vyplněné a podepsané žádosti vč. čestného prohlášení můžete doručit ve dnech 3. - 4.5.2022:
  • osobně můžete přinést originál dokumentů ( s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a kopii očkovacího průkazu). Předem prosím zavolejte na tel. 776 303 044 a domluvte se na datu a čase předání. 
  • datovou schránkou (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem). mail: info@montessori-seminko.cz  datová schránka: 7a978mx
  • mailem s elektronickým podpisem dokumentů (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem).  mail: info@montessori-seminko.cz
  • poštou  (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem).  Adresa : Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o., Melatín 24b, 644 00 Brno 
           Scan/ kopie rodného listu slouží pouze pro kontrolu údajů uvedených v žádosti, jakmile skončí přijímací řízení, RL bude smazán popř. skartován. 
 
            Jiný způsob předání není možný. 
 
4) níže naleznete také formulář, který Vás informuje o zpracování osobních údajů v přijímacím řízení. Všechny dokumenty, které se nezakládají do složky (jako např. RL) budou po ukončení přijímacího řízení skartovány.
 
5) na mail uvedený v žádosti Vám bude zasláno nebo osbně předáno registrační číslo, pod kterým budete moci dohledat na webových stránkách, zda Vaše dítě bylo nebo nebylo přijato od 17.5.2022
 
6) rodičům přijatých dětí přijdou mailem informace o dalším postupu 
 
Rodiče dětí, které v září nebudou mít tři roky, prosím, abyste mne kontaktovali telefonicky na tel. 776 303 044. 
DĚTI PŘIJATÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

3-2022

4-2022

6-2022

8-2022

9-2022

10-2022

DĚTI NEPŘIJATÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23
5-2022

7-2022

11-2022