PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o. přijímá děti k předškolnímu vzdělávání v dubnu. V případě volné kapacity, je možné přijmout děti i v průběhu školního roku. Vlastnímu přijímacímu řízení vždy předchází nabídka individuálního setkání spojeného s náhledem. Pokud o něj máte zájem, neváhejte nás kontaktovat mailem (info@montessori-seminko.cz). 

 

SETKÁNÍ S RODIČI SPOJENÉ S NÁHLEDEM

Srdečně zveme vás rodiče, zájemce o docházku dětí do Montessori mateřské školy Semínko Brno na individuální setkání, které je spojené s náhledem  do třídy a prohlídkou prostředí připraveného pro děti. V průběhu schůzky se dozvíte základní informace o naší mateřské škole, o průběhu vzdělávání a programu, který je pro děti připravený. Zároveň máte možnost získat odpovědi na své otázky týkající se mateřské školy a její filozofie. Schůzka trvá cca 2 hodiny zpravidla od 8 hodin ráno a rádi přivítáme nejen Vaše dítě, ale i oba rodiče.

Náhled do třídy umožní Vám i Vašim dětem stát se na chvíli součástí naší předškolní třídy a prožít si její atmosféru. Díky tomuto postupu se zároveň i my seznamujeme s rodiči i dítětem ještě před zahájením docházky do mateřské školy, což pomůže dítěti se naladit a společně se lépe připravit na novou zkušenost, celkově se tak usnadňuje i následná adaptace dítěte v prvním měsíci pobytu v mateřské škole. 

Schůzka může proběhnout po domluvě kdykoliv před zahájením přijímacího řízení - obvykle v únoru a březnu, nejpozději však v období vydávání přihlášek. Velice doporučujeme všem rodičům, aby možnost setkání využili. Po domluvě s ředitelkou mateřské školy lze nabídku setkání odmítnout. 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Montessori mateřská škola Semínko je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, podléhá tak nutnosti přijímat děti v řádném přijímacím řízení. Informace k přijímacímu řízení budou vyvěšené v únoru na příslušný školní rok.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/ 2022

Vzhledem ke stávajícím podmínkám a nouzovému stavu z důvodu prevence šíření koronavirové infekce, nemůžeme v současné chvíli posyktnout v rámci přijímacího řízení návštěvu rodičů a dítěte ve třídě. Stejně tak musíme přistoupit k jinému způsobu přijímacího řízení než je obvyklé za běžného stavu. Za současné situace však alespoň nabízíme individuální setkání s rodiči v březnu po provozní době školky (tedy po 17 hod.) za dodržení všech hygienických podmínek. V případě zájmu o individuální setkání prosím pište mail na info@montessori-seminko.cz
 
Postup pro podání žádosti k přijímacímu řízení: 
 
1) vytiskněte si Žádost o přijetí - ke stažení níže na stránce 
 
2) potvrzení od lékaře není nutné, stačí pouze čestné prohlášení o očkování a kopie očkovacího průkazu. Formulář čestného prohlášení je součástí žádosti o přijetí, kterou naleznete v příloze. Kopie (scan) očkovacího průkazu musí být okopírován nebo naskenován tak, aby bylo patrné, která očkování dítě prodělalo.V případě, že Vaše dítě nebylo z nějakého důvodu očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 
3) scan kompletně vyplněné a podepsané žádosti vč. čestného prohlášení můžete doručit ve dnech 3. - 4.5.2021:
  • osobně můžete přinést originál dokumentů ( s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a kopii očkovacího průkazu). Předem prosím zavolejte na tel. 776 303 044 a domluvte se na datu a čase předání. 
  • datovou schránkou (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem). mail: info@montessori-seminko.cz  datová schránka: 7a978mx
  • mailem s elektronickým podpisem dokumentů (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem).  mail: info@montessori-seminko.cz
  • poštou  (žádost, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu, RL lze poslat obyčejně mailem).  Adresa : Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o., Melatín 24b, 644 00 Brno 
           Scan/ kopie rodného listu slouží pouze pro kontrolu údajů uvedených v žádosti, jakmile skončí přijímací řízení, RL bude smazán popř. skartován. 
 
            Jiný způsob předání není možný. 
 
4) níže naleznete také formulář, který Vás informuje o zpracování osobních údajů v přijímacím řízení. Tento prosím vyplňte, podepište a mailem zašlete zpět např. současně s RL v období 3. - 4.5.. Všechny dokumenty, které se nezakládají do složky (jako např. RL) budou po ukončení přijímacího řízení skartovány.
 
5) na mail uvedený v žádosti Vám zašlu registrační číslo, pod kterým budete moci dohledat na webových stránkách, zda Vaše dítě bylo nebo nebylo přijato od 17.5.2021
 
6) rodičům přijatých dětí přijdou mailem informace o dalším postupu 
 
Rodiče dětí, které v září nebudou mít tři roky, prosím, abyste mne kontaktovali telefonicky na tel. 776 303 044. 
DĚTI PŘIJATÉ
PŘ 1/2021
PŘ 2/2021
PŘ 3/2021
PŘ 4/2021
PŘ 6/2021
PŘ 7/2021
PŘ 8/2021
PŘ 9/2021
PŘ 10/2021
DĚTI NEPŘIJATÉ
.....
PŘ 5/2021