PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o. přijímá děti k předškolnímu vzdělávání v období březen-duben. V případě volné kapacity, je možné přijmout děti i v průběhu školního roku.

SETKÁNÍ S RODIČI

Srdečně zveme vás rodiče, zájemce o docházku dětí do Montessori mateřské školy Semínko Brno k setkání, které je spojené s náhledem  do třídy a prohlídkou prostředí připraveného pro děti. V průběhu schůzky se dozvídáte základní informace o naší mateřské škole, o průběhu vzdělávání a programu, který je pro děti připravený. Zároveň máte možnost získat odpovědi na své otázky týkající se mateřské školy a její filozofie.

Schůzka může proběhnout po domluvě kdykoliv před zahájením přijímacího řízení, nejpozději však v období vydávání přihlášek. Velice doporučujeme všem rodičům, aby možnost setkání využili. Po domluvě s ředitelkou mateřské školy lze nabídku setkání odmítnout.

NÁHLED DO TŘÍDY

Dětem, jejichž rodiče se s námi již setkali, nabízíme v únoru v rámci dní otevřených dveří možnost vstoupit na 1 hod. do předškolní třídy a stát se na tuto dobu její součástí. Rodič je po celou dobu přítomnosti dítěte v MŠ nablízku. Díky tomuto postupu se seznamujeme s rodiči i dítětem ještě před zahájením docházky do mateřské školy, což usnadňuje do jisté míry i následnou adaptaci dítěte v prvním měsíci pobytu v mateřské škole.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vzhledem k tomu, že Montessori mateřská škola Semínko je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, podléháme nutnosti přijímat děti v řádném přijímacím řízení. Informace k přijímacímu řízení budou vyvěšené v únoru na příslušný školní rok.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/ 2020

Žádosti o přijetí lze vyzvedávat osobně od 25. do 27.3. 2019 nebo stáhnout po rozkliku položky "Žádost o přijetí ke stažení" níže.

Vyplněné žádosti rodiče přinesou do MŠ osobně ve dnech od 23.4. do 26.4.2019. Budete potřebovat občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

Výsledky budou vyvěšeny na nástěnce MŠ a na webových stránkách od 2.5. do 16.5. 2019 

Rozhodnutí o nepřijetí lze vyzvedávat osobně od 2. do 9.5.2019