background

Vzdělávání v Semínku

jsme venku za každého počasí, jeden den v týdnu je lesní den, respektujeme sebe i ostatní a vzájemně poznáváme hranice nás všech

picture

Rytmus našich dní

picture

montessori pracovní cyklus

děti se účastní individuálních i skupinových prezentací i si samy volí svou činnost

picture

péče o třídu i zahradu

pereme, žehlíme, uklízíme, pěstujeme, řežeme, šroubujeme, natíráme

picture

hrajeme si

ve třídě i v přírodě je spousta příležitostí ke hře volné a tvořivé, stejně jako ke hře s pravidly

picture

vnímáme tradice

sledujeme zvyky a svátky české i zahraniční a prožíváme je

picture

péče o zvířata

ve třídě s námi jsou králík, vodní želva a achatiny

picture

tvoříme

máme k dispozici různé materiály, zkoušíme různé techniky, přírodniny nás inspirují, někdy vaříme i pečeme na společný stůl

picture

výpravy do přírody a za poznáním

není pro nás špatného počasí, lesní den nám dává možnost vypravit se od rána zkoumat i dál od školky

picture

stravujeme se zodpovědně

zelenina, ovoce a neslazené nápoje jsou pro nás samozřejmostí

Harmonogram dne

Ostatní dny

7:30 – 8:30příchod dětí do MŠ – děti předávají rodiče ve vstupu MŠ

7:30 – 12:00dopolední blok: pracovní perioda, volně otevřená svačina a pobyt venku

11:45 – 12:30čas na oběd a hygienu

12:45vyzvedávání dětí po obědě

12:45 – 14:15odpočinek a spánek, děti odpočívají v lehárně a ve třídě

12:45 – 13:30děti v obou třídách odpočívají
v tento čas se děti nevyzvedávají

13:30 – 16:30odpolední blok: předškolní příprava, individuální práce dětí, skupinové aktivity, společenské hry a společná svačina

16:25nejpozdější čas na vyzvednutí dětí

Harmonogram dne je orientační a může se měnit dle aktuálního programu nebo rozpoložení třídy.

Stravování

 • ke stravě přistupujeme zodpovědně, zelenina a ovoce, stejně jako neslazené nápoje jsou pro nás samozřejmostí, děti si samostatně nabízejí, oblsuhují se při stolování i úklidu, jídlo je pro nás společenská událost
picture
picture

Další dění v Semínku

 • sportovní kroužek - úterý 16:00 - 17:00 v místní tělocvičně, přihlášení pro děti z Montessori Semínko je možné zde
 • kulturní a jiné akce - chodíme nebo jedeme se podívat na zajímavá místa nebo za příjemným zážitkem, někdy přicházejí zážitky za námi, spolu se tak těšíme např. z divadelních představení, návštěvy ekocentra Lipka, cirkusového dovádění atp.

Kam směřujeme

 • odvaha říct svůj názor a znát své hranice
 • podpořit přirozený talent a jedinečnost každého dítěte
 • pochopení jeden druhého
 • zvídavost a touha po dalším poznávání
 • vnímaní angličtiny jako prostředek dorozumívání s těmi, kdo česky nemluví
 • důvěra ve vlastní schopnosti a rozpoznání situace, kdy je potřebná pomoc
picture

Školné a ostatní platby pro školní rok 2024/25

 • školné 10.500 Kč/měsíc
 • příspěvek na školní jídelnu, výdejnu 910 Kč/měsíc
 • stravné 86 Kč/den (oběd 46Kč, svačina a přesnídávka 2x 20Kč)

Školné zahrnuje

 • výchovně vzdělávácí program dle pedagogiky Marie Montessori, kterou zajišťují
 • kvalifikovaní pedagogové
 • docházku celotýdenní a celodenní (pondělí - pátek)
 • výtvarné potřeby
 • obnovu pomůcek a materiálů
 • hygienické potřeby

Docházka a provoz

 • Docházka je pouze celodenní a celotýdenní v pracovní dny v časech od 7:30 do 16:30 hod..
 • Mateřská škola je v provozu jedenáct měsíců, po které se hradí školné. Školní rok 2024/ 2025 začíná 2.9. 2024 a končí 25.7. 2025.
 • Mateřská škola bude z provozních důvodů uzvařena 9 dní ve školním roce. Toto přerušení provozu je již zohledněno ve výši školného a školné se z tohoto důvodu nekrátí. Školné se zároveň nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Dokumenty MŠ

picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
picture-gall
arrow arrow

Co je u nás nového

Naši partneři

Operační program Jan Amos Komenský - výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Jan Amos Komenský - výzkum, vývoj a vzdělávání
MAP Brno IV
MAP Brno IV
DIGITALIZUJEME
DIGITALIZUJEME